Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Pro učitele

pro učitele

Pro učitele

Spolek Ametyst připravil nejen pro  žáky 4. – 6. tříd projekt zaměřený na péči o přírodní nebo přírodě blízké lokality v Plzni a okolí. Projekt je navázán na praxe žáků Církevní střední odborné školy a činnost Spolku Ametyst v oblasti péče o biologicky cenné lokality. V projektu vznikly tyto e-learningové stránky a tzv. kešky umístěné na lokalitách.

E-learning

Využijte e-learningovou lekci, u každé lokality pod názvem Začni objevovat!

Lekce je připravena na 45 minut. Žáci si ji mohou projít ve škole nebo sami doma, získají tak základní informace o daném místu a druzích, které zde žijí. Získané znalosti žáci průběžně ověřují pomocí různých úkolů, včetně kontroly řešení.

 

Každá lekce je doplněna o úkoly navíc, které můžete využít, pokud byste chtěli s tématem pracovat déle. U každé lokality pak najdete pod názvem Zjisti víc! podrobné informace pro učitele, středoškolské žáky či další zájemce.

Program v terénu

Vydejte se na program v terénu pod vedením lektora Ametystu na vámi vybrané lokalitě (Hradiště, Lobezský park, Ostrá Hůrka, Mikulka).

Program trvá tři vyučovací hodiny přímo na místě. Je zaměřen na poznávání místních druhů, ukázku práce přírodovědce v terénu a seznámení se s péčí o lokalitu. Součástí programu je také hledání „kešky“. Máte-li o program zájem, objednávejte na cerna@ametyst21.cz nebo volejte 735 176 581

 

Pokud chcete podniknout výpravu na lokalitu sami, nabízíme vám metodiku programu s podrobným popisem činností na lokalitě  a metodický list s tipy na aktivity v přírodě.

Zajímavá doporučení k programům ve volné přírodě, včetně informací ke vhodnému vybavení, zacházení s volně žijícími živočichy nebo k pobytu v chráněném území čtěte v příručce “Za Naturou na túru” 

Skip to content