Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Pro učitele

pro učitele

Pro učitele ZŠ

Spolek Ametyst připravil pro žáky 4. – 9. tříd projekt zaměřený na péči o přírodní nebo přírodě blízké lokality v Plzni a okolí. Projekt je navázán na praxe žáků Církevní střední odborné školy a činnost Spolku Ametyst v oblasti péče o biologicky cenné lokality. V projektu vznikly tyto e-learningové stránky a tzv. kešky umístěné na lokalitách.

Metodický balíček Na průzkumu ZŠ – ke stažení

Pro učitele MŠ

Připravili jsme výukový program na Průzkumu MŠ, který přiblíží lokalitu Zábělá a Lobezský park předškolním dětem. V programu si žáci vytvoří mapu lokality, seznámí se s rostlinami a zvířaty daného území a především budou venku v přírodě.

Metodický balíček Na průzkum MŠ – ke stažení

E-learning

Využijte e-learningovou lekci, u každé lokality pod názvem Začni objevovat!

Lekce je připravena na 45 minut. Žáci si ji mohou projít ve škole nebo sami doma, získají tak základní informace o daném místě a druzích, které zde žijí. Získané znalosti žáci průběžně ověřují pomocí různých úkolů, včetně kontroly řešení.

Každá lekce je doplněna o úkoly navíc, které můžete využít, pokud byste chtěli s tématem pracovat déle. U každé lokality pak najdete pod názvem Zjisti víc! podrobné informace pro učitele, středoškolské žáky či další zájemce.

Program v terénu

Vydejte se na program v terénu pod vedením lektora Ametystu na vámi vybrané lokalitě (Hradiště, Lobezský park, Ostrá Hůrka, Mikulka a Zábělá).

Program trvá tři hodiny přímo na místě. Je zaměřen na poznávání místních druhů, ukázku práce přírodovědce v terénu a seznámení se s péčí o lokalitu. Máte-li o program zájem, objednávejte na objednavky@ametyst21.cz nebo volejte 735 176 581

Pokud chcete podniknout výpravu na lokalitu sami, nabízíme vám metodiku programu s podrobným popisem činností na lokalitě  a metodický list s tipy na aktivity v přírodě.

Zajímavá doporučení k programům ve volné přírodě, včetně informací ke vhodnému vybavení, zacházení s volně žijícími živočichy nebo k pobytu v chráněném území čtěte v příručce “Za Naturou na túru” 

Skip to content