Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

O projektu

o projektu

O projektu

Ametyst již několik let pečuje o Ostrou hůrku a lokální biocentrum sv. Jakub na Prusinách. Díky sečení, vysekávání a ořezávání náletových dřevin nebo spásání zde udržujeme pestré luční společenstvo. Naši přírodovědci mají bohaté zkušenosti s mapováním různých druhů a biotopů v terénu a také s navrhováním péče a její realizací v dalších lokalitách. Do péče o Ostrou hůrku se v minulosti pravidelně zapojovali žáci Církevní střední odborné školy, kteří touto činností naplňovali své odborné praxe. Nyní o lokalitu pečují plzenečtí skauti, kteří se zapojili do Patronátů.

Naši lektoři již mnoho let chodí se žáky ze všech stupňů škol učit se ve venkovním prostředí. V projektu pravidelně navštěvujeme všech pět lokalit s žáky mateřských a základních škol a realizujeme pro ně výukový program Na průzkumu. Naším cílem je vzít žáky do přírody, kde chceme prostřednictvím zážitku a praktické činnosti podpořit jejich zájem o přírodu a dění v ní.

V tomto projektu propojujeme znalosti nás všech.

Pro MŠ

Připravili jsme metodiku terénní výuky “Na průzkumu pro MŠ” a s dětmi z mateřských škol navštěvujeme lokality Zábělá a Lobezský park, které jsou pro tuto věkovou kategorii nejvhodnější.

Pro ZŠ

Připravili jsme metodiku terénní výuky a e-learning k Ostré hůrce, Lobezskému parku, Mikulce, Hradišti a Zábělé. Před návštěvou lokality se žáci prostřednictvím e-learningu seznámí se základními principy péče, přírodními zajímavostmi a pak se mohou vypravit ven.

Pro veřejnost

Na každou z lokalit jsme umístili kešku. Všechny lokality si lze prohlédnout také z pohodlí domova tzv. virtuální stezkou. Pravidelně na lokalitách pořádáme vycházky pro veřejnost.

Cíle projektu

Bereme děti ven a prostřednictvím zážitku a praktické činnosti podporujeme jejich zájem o přírodu a o dění v ní.       

Účastníky projektu seznamujeme s problematikou, náročností a způsoby péče o území přírodního typu v městském prostředí. Prohlubujeme tím vztah lidí ke konkrétnímu místu.

Skip to content