Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

O projektu

o projektu

O projektu

Ametyst již několik let pečuje o Ostrou Hůrku a lokální biocentrum sv. Jakub na Prusinách. Díky sečení, vysekávání a ořezávání náletových dřevin nebo spásání zde udržujeme pestré luční společenstvo. Naši přírodovědci mají bohaté zkušenosti také s péčí o lokality v Krušných horách a s mapováním druhů v terénu. Do péče o Ostrou Hůrku se pravidelně zapojují také žáci Církevní střední odborné školy, kteří touto činností naplňují své odborné praxe. Naši lektoři již mnoho let chodí s žáky ze všech stupňů škol učit se ve venkovním prostředí.

V tomto projektu propojujeme znalosti nás všech. Připravili jsme metodiku pro terénní výuku, e-learning k Ostré Hůrce, Lobezskému parku, Mikulce a Hradišti a také kešky. Před návštěvou lokality se žáci prostřednictvím e-learningu seznámí  se základními principy péče a pak se mohou vypravit ven. Naším cílem je vzít žáky do přírody, kde chceme prostřednictvím zážitku a praktické činnosti podpořit jejich zájem o přírodu a dění v ní.

Cílem projektu

Cílem projektu je seznámit žáky základních škol s vybranými lokalitami na území města Plzně (a v bezprostředním okolí) a realizace odborných praxí pro žáky střední školy. Prostřednictvím této cílové skupiny můžeme k problematice přitáhnout i další případné zájemce – rodiče, učitele ostatních škol…

Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních (4.–6. ročník) a středních škol na území města Plzně, jejich prostřednictvím rodiče a další případní zájemci o EVVO.

Žáci zapojené střední školy provedou průzkum území a pod odborným vedením pracovníků spolku Ametyst připraví e-learning pro žáky základních škol. Žáci ZŠ absolvují připravený e-learning a výuku přímo na lokalitě. Seznámí se praktickou formou s problematikou péče o území přírodního typu v městském prostředí. Získají vztah ke konkrétním místům a představu o náročnosti a způsobech péče.

Skip to content