Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Výtvarná soutěž

Spolek Ametyst vyhlašuje v období listopad 2023 až květen 2024 výtvarnou soutěž.

Objevujte s Ametystem plzeňské přírodní poklady! 

Kdo se může zapojit?

Kolektiv (MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ) nebo jednotlivci z řad veřejnosti.

Objednejte si se svou třídou exkurzi http://www.ametyst21.cz/ev/nabidka/vyukove-programy/  nebo ve svém volném čase navštivte některou z plzeňských přírodních lokalit  www.plzenskepoklady.cz.

Zachyťte svoje zážitky, pozorujte, vystihněte krásu a jedinečnost místa.

Vytvořte libovolný výtvarný artefakt (kresba, malba, koláž…), můžete také využít běžné přírodniny. Fotografie svého díla posílejte na  info@ametyst21.cz

Co se bude dít dál?

Fotografie budou zveřejněny ve speciální sekci na  www.plzenskepoklady.cz. Odborná porota pak vybere nejlepší z nich. Díla budou hodnocena v odpovídajících věkových kategoriích na základě jejich originality, kreativity a estetické hodnoty.

Podmínky

  1. Soutěž je otevřena všem výtvarníkům, bez ohledu na úroveň, ve věkovém rozmezí odpovídajícímu MŠ až SŠ. Zúčastnit se může jednotlivec, či kolektiv.
  2. Jednotlivec, nebo skupina předloží jeden výtvarný artefakt jakékoliv druhu (kresba, malba, koláž, socha…) reprezentující vybrané plzeňské lokality. Jedná se o lokality Hradiště, Ostrá hůrka, Lobezský park, Mikulka, Zábělá.
  3. Lokalitu mohou účastníci navštívit ve skupině v rámci exkurze s lektory Spolku Ametyst http://www.ametyst21.cz/ev/nabidka/vyukove-programy, nebo ve svém volném čase. Pomoci jim může virtuální stezka Plzeňských pokladů https://www.plzenskepoklady.cz/virtualni-stezka/.
  4. Výtvarné dílo má reprezentovat některou z vybraných lokalit, jak vypadá, co ve Vás evokuje, co se v ní nachází, nebo vlastní zážitky a emoce z její návštěvy.
  5. Registrace a přihlášení: fotografii nebo sken v odpovídající kvalitě zašlete na email info@ametyst21.cz společně s údaji: jméno/název skupiny, věk/třída, název školy. Preferujeme formát .jpg, nebo .pdf.
  6. Termín: Díla lze posílat do termínu 31. 5. 2024. Poté budou přihlášky uzavřeny a díla budou vyvěšena na web www.plzenskepoklady.cz a předložena odborné porotě k zhodnocení.
  7. Ocenění: Vítězové budou vybráni v několika kategoriích na základě kritérií jako je věk, originalita, kreativita a technická dovednost odbornou porotou. Vítězná díla budou prezentována veřejnosti vyvěšením na stránkách Plzeňských pokladů. Vítězové budou oceněni.
  8. Autorská práva: Soutěžící potvrzují, že předložená díla jsou výhradním vlastnictvím a originálním dílem. Soutěžící souhlasí s tím, že dílo může být použito k propagaci příštích podobných akcí, včetně vystavení veřejnosti.

Letáček k soutěži

Skip to content