Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Začni objevovat – Pro děti

Začni objevovat – Pro děti

Zábělá

Na kraji města Plzně, snadno dostupný MHD, leží jeden z největších plzeňských přírodních klenotů, přírodní rezervace Zábělá. Toto chráněné území najdeme severovýchodně od Bukovce na pravém břehu řeky Berounky. Tvoří ho převážně dubohabrový les rostoucí na strmé stráni spadající do říční nivy. Z historických záznamů víme, že se zde lesnicky hospodařilo již od konce 18. století a Zábělá tak patří k nejdéle obhospodařovaným lesům na území ČR.

Avšak vzhledem k nepřístupnému terénu zde bylo ponecháno dost prostoru přírodním procesům. Díky tomu v Zábělé našlo domov mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů a my, lidé, máme možnost snadno navštívit přírodě blízký les. Zábělá je od roku 2005 vyhlášená jako Evropsky významná lokalita.

Les – dům plný života

Přírodě blízký les je jako dům s několika patry, kde žijí rozmanití nájemníci. K jednotlivým lesním patrům přiřaď jejich obyvatele.

Legenda k obrázku:

E0 – mechové patro

E1 – bylinné patro

E2 – keřové patro

E3 – stromové patro

Prohlédni si a prostuduj následující obyvatele lesa. Přiřaď je pak do lesního patra, ve kterém se nejčastěji pohybují.

Zmlazující habr obecný, Želvušky, Lipnice hajní, Buk lesní, Veverka obecná, Strakapoud velký, Měřík tečkovaný, Plamatka lesní.

Zábělské listnáče

Vítejte v našem království. Jsme zábělské buky. Je nás tu jen pár, ale o to více zdobíme svými stříbrnými kmeny zdejší les. Zjara do dálky svítí i naše lesklé, hladké listy, zprvu po okraji jemně ochmýřené jako ouška veverčích mláďat. Našimi odvěkými sousedy jsou duby letní. Nenechte se zmást jejich rozdílným vzrůstem. Ti co nastavují své pokroucené větve a nízké kmeny slunci a větru na skalních výchozech nad Berounkou jsou staří stovky let, stejně jako jejich statní bratři vyhřívající se na prosluněných lesních světlinách. Všichni mají laločnaté listy s krátkým řapíkem a “podkasanou” čepelí listů a jejich žaludy visí na dlouhých stopkách. Na pár místech můžete narazit na jejich bratrance, duby zimní, jejichž vykrajované listy mají čepel sbíhavou k dlouhému řapíku a žaludy se společně tisknou na krátkých stopkách.

Asi aby jim nebyla zima. Zavítali k nám i jejich vzdálení američtí bratranci duby červené, jejichž listy nemají oblé laloky, ale špičky. Oni jsou krásní, zejména na podzim, kdy se barví do červena, ale moc rádi je tu nevidíme. Trochu se nám tu roztahují. A abychom nezapomněly na habry, veselou omladinu, které je vždy plný les! Někdy si je vy, lidé, pletete s námi. Ale pozor, habr poznáte snadno. Má dvojitě zubaté listy a jeho kůru zdobí tmavší kresba, která připomíná blesky.

Pestrá Zábělá

Zábělá není jen les, ale nabízí řadu dalších jedinečných prostředí, které obývají zajímaví živočichové.

Lilie zlatohlavá
Hvozdík kartousek
Mydlice lékařská
Konvalinka vonná
Vemeník dvoulistý

Skip to content