Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Začni objevovat – Pro děti

Začni objevovat – Pro děti

Zábělá

Na kraji města Plzně, snadno dostupný MHD, leží jeden z největších plzeňských přírodních klenotů, přírodní rezervace Zábělá. Toto chráněné území najdeme severovýchodně od Bukovce na pravém břehu řeky Berounky. Tvoří ho převážně dubohabrový les rostoucí na strmé stráni spadající do říční nivy. Z historických záznamů víme, že se zde lesnicky hospodařilo již od konce 18. století, a Zábělá tak patří k nejdéle obhospodařovaným lesům na území ČR.

Pohled na část Zábělé a Bukovec z ptačí perspektivy z levého břehu Berounky, která šikmo protíná střední část snímku. Po obou stranách vidíme svahy s listnatými lesy, uprostřed rovinatá louka u řeky.

Zábělá a Bukovec

Avšak vzhledem k nepřístupnému terénu zde bylo ponecháno dost prostoru přírodním procesům. Díky tomu v Zábělé našlo domov mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů a my, lidé, máme možnost snadno navštívit přírodě blízký les. Zábělá je od roku 2005 chráněna také jako Evropsky významná lokalita.

Les – dům plný života

Přírodě blízký les je jako dům s několika patry, v němž žijí rozmanití nájemníci. K jednotlivým lesním patrům přiřaď jejich obyvatele.

Legenda k obrázku:

E0 – mechové patro

E1 – bylinné patro

E2 – keřové patro

E3 – stromové patro

Prohlédni si a prostuduj následující obyvatele lesa. Přiřaď je pak do lesního patra, ve kterém se nejčastěji pohybují.

Zmlazující habr obecnýželvuškylipnice hajní, buk lesní, veverka obecnástrakapoud velkýměřík tečkovanýplamatka lesní.

Zábělské listnáče

Vítejte v našem království. Jsme zábělské buky. Je nás tu jen pár, ale o to více zdobíme svými stříbrnými kmeny zdejší les. Zjara do dálky svítí i naše lesklé, hladké listy, zprvu po okraji jemně ochmýřené jako ouška veverčích mláďat. Našimi odvěkými sousedy jsou duby letní. Nenechte se zmást jejich rozdílným vzrůstem. Ti, co nastavují své pokroucené větve a nízké kmeny slunci a větru na skalních výchozech nad Berounkou, jsou staří stovky let, stejně jako jejich statní bratři vyhřívající se na prosluněných lesních světlinách. Všichni mají laločnaté listy s krátkým řapíkem a “podkasanou” čepelí listů a jejich žaludy visí na dlouhých stopkách. Na pár místech můžete narazit na jejich bratrance, duby zimní, jejichž vykrajované listy mají čepel sbíhavou k dlouhému řapíku a žaludy se společně tisknou na krátkých stopkách.

Pohled na listnaté lesy po obou březích Berounky. Nalevo zasahuje zástavba Plzně, na obzoru je vidět vrch Krkavec s vysílačem.

Lesy severovýchodně od Plzně

Asi aby jim nebyla zima. Zavítali k nám i jejich vzdálení američtí bratranci duby červené, jejichž listy nemají oblé laloky, ale špičky. Oni jsou krásní zejména na podzim, kdy se barví do červena, ale moc rádi je tu nevidíme. Trochu se nám tu roztahují. A abychom nezapomněli na habry, veselou omladinu, které je vždy plný les! Někdy si je vy, lidé, pletete s námi. Ale pozor, habr poznáte snadno. Má dvojitě zubaté listy a jeho kůru zdobí tmavší kresba, která připomíná blesky.

Pestrá Zábělá

Zábělá není jen les, ale nabízí také řadu dalších jedinečných prostředí, která obývají zajímaví živočichové.

Detailní pohled na několik listů buku lesního vyrůstající z jedné větvičky.

Buk lesní (Fagus sylvatica)

Lilie zlatohlavá
Hvozdík kartousek
Mydlice lékařská
Konvalinka vonná
Vemeník dvoulistý

Skip to content