Začni objevovat – Pro děti

Začni objevovat – Pro děti

Ostrá hůrka

Pojď se seznámit s chráněným územím nedaleko Plzně, které je sice malé, ale velmi pestré. Přečti si následující texty a splň úkoly. Úkoly navíc můžeš dodělat ve svém volném čase nebo jindy ve škole, po domluvě se svým učitelem nebo učitelkou.

Poznávacím znamením tohoto místa se stala buližníková skála, kterou můžeš vidět z širokého okolí. Tyčí se vysoko nad terén, takový tvar skály geologové nazývají kamýk nebo suk. Skála na Ostré Hůrce je oblíbeným místem horolezců, kteří zde mají vyznačeno několik cest , o které pečují.

Co je to vlastně buližník?

Je to šedočerná hornina, kterou prokreslují bílé žilky křemene. Buližník je velmi tvrdý. Pravěcí lidé jej proto někdy využívali místo pazourků. Pro svou tvrdost byl také používán jako prubířský kámen. Dá se pomocí něj ověřit třeba pravost zlata či jiných kovů.

Kvetoucí louka

Jedním ze zajímavých míst, která můžeš na Ostré Hůrce zkoumat jsou tamní louky. Bez pravidelného sečení by postupně zarostly a proměnily se v souvislý porost křovin a stromů. Na místních loukách můžeš potkat spoustu zajímavých rostlin s poetickými názvy jako například mateřídouška , jestřábník chlupáček, řepík lékařský, hvozdík kropenatý, krvavec menší, pupava obecná nebo mochna stříbrná. Největší vzácností je zeměžluč okolíkatá, která je zapsána v Červeném seznamu ohrožených druhů.

Tůně

V severní části území můžeš narazit na malé vodní tůňky, které významně zpestřují podmínky pro výskyt různých živočichů, například se zde vyskytuje čolek obecný a skokan štíhlý. Ve vyjetých kolejích cest potkáš také kaluže, kde se daří kuňce žlutobřiché.

Jak se o území na Ostré Hůrce pečuje?

Zkus doplnit text, aby byl správně: