Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Začni objevovat – Pro děti

Začni objevovat – Pro děti

Ostrá hůrka

Pojď se seznámit s chráněným územím nedaleko Plzně, které je sice malé, ale velmi pestré. Přečti si následující texty a splň úkoly. Úkoly navíc můžeš dodělat ve svém volném čase nebo jindy ve škole, po domluvě se svým učitelem nebo učitelkou.

Pohled z ptačí perspektivy. V levé části se tyčí jehlancovitý skalní útvar, pravé části dominuje několik oranžově až červeně zbarvených listnatých stromů (osiky). V horní polovině snímku vidíme nebe s rozpouštějící se mlhou.

Skalní útvar Ostrá hůrka

Poznávacím znamením tohoto místa se stala buližníková skála, kterou můžeš vidět z širokého okolí. Tyčí se vysoko nad terén, takový tvar skály geologové nazývají kamýk nebo suk. Skála na Ostré hůrce je oblíbeným místem horolezců, kteří zde mají vyznačeno několik cest , o které pečují.

Co je to vlastně buližník?

Je to šedočerná hornina, kterou prokreslují bílé žilky křemene. Buližník je velmi tvrdý. Pravěcí lidé jej proto někdy využívali místo pazourků. Pro svou tvrdost byl také používán jako prubířský kámen. Dá se pomocí něj ověřit třeba pravost zlata či jiných kovů.

Kvetoucí louka

Jedním ze zajímavých míst, která můžeš na Ostré hůrce zkoumat jsou tamní louky. Bez pravidelného sečení by postupně zarostly a proměnily se v souvislý porost křovin a stromů. Na místních loukách můžeš potkat spoustu zajímavých rostlin s poetickými názvy jako například mateřídouška , jestřábník chlupáček, řepík lékařský, hvozdík kropenatý, krvavec menší, pupava obecná nebo mochna stříbrná. Největší vzácností je zeměžluč okolíkatá, která je zapsána v Červeném seznamu ohrožených druhů.

Na fotografii vidíme desítky purpurových květu hvozdíku v travním porostu.

Kvetoucí hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides)

Tůně

V severní části území můžeš narazit na malé vodní tůňky, které významně zpestřují podmínky pro výskyt různých živočichů, například se zde vyskytuje čolek obecný a skokan štíhlý. Ve vyjetých kolejích cest potkáš také kaluže, kde se daří kuňce žlutobřiché.

Ve střední části vidíme tůň obklopenou dřevinami, u levého břehu drobný porost rákosin.

Tůň v severní části území

Jak se o území na Ostré hůrce pečuje?

Zkus doplnit text, aby byl správně:

Skip to content