Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Začni objevovat – Pro děti

Začni objevovat – Pro děti

Mikulka

Území okolo vrchu Mikulka nabízí ukázky ploch ponechaných přírodě. Volná místa porůstá vegetace rostlin, které zde nachází příhodné podmínky. Vzniká tak území, které můžeme nazvat městskou divočinou.

Nízké návrší s dřevinami v podzimních barvách, v popředí travnatý porost s pěšinou směřující do středu snímku (na vrch), levou částí prochází úzká místní komunikace a nezpevněná cesta.

Vrch Mikulka

Na tomto území se dlouhodobě počítá s výstavbou silničního průtahu, proto se o toto místo nepečuje a je ponecháno svému přirozenému vývoji. Plocha je tedy z velké části zarostlá vegetací, kromě pěšin, které pravidelně prošlapávají lidé, kteří si zde zkracují cestu z Roudné do Bolevce nebo toto místo využívají k procházkám a venčení psů. Pravidelně se seče plocha hřiště v jihovýchodním cípu lokality.

Na Mikulce můžeš pozorovat jev, kterému se odborně říká sukcese. Velmi zjednodušeně jde o proces, při kterém rostliny obsazují volné plochy. Na konci tohoto procesu je v naší středoevropské přírodě les. Více se o sukcesi dočteš také u lokality Hradiště. Při postupující sukcesi se mezi rostlinami setkáš s takzvanými invazními druhy. Mezi ostatními rostlinami se úspěšně prosazují a snadno se šíří. Invazní druhy mohou představovat vážnou hrozbu pro přírodní lokality po celém světě. Ohrožují jejich stávající pestrost.

Vzrůstající pohyb lidské populace výrazně napomáhá rozšiřování těchto druhů. Jsou do nových území zavlékány úmyslně, například jako okrasné rostliny. Takto se například k nám v druhé polovině 19. století dostaly křídlatkynetýkavka žláznatá či bolševník. Další možností je neúmyslné a nevědomé zavlečení spolu s jiným druhem. Je i třetí varianta, kdy druh doputuje na nové území samovolně. Příkladem z poslední doby u nás je invaze středomořského křižáka pruhovaného.

Na Mikulce se setkáš s následujícími invazními druhy: zlatobýlem kanadským, trnovníkem akátem či křídlatkou japonskou.

Na modrém pozadí nebe vidíme bohaté a rozložité květenství se zářivě žlutými kvítky a několik jedinců hmyzu.
Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis)
Na modrém pozadí nebe vidíme kmen a olistěné větve vzrostlého akátu.
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)

Na  odkrytých a osluněných písčitých plochách, především v bezprostředním okolí cest zde žije řada druhů blanokřídlého hmyzu s názvy jako pískorypka, hedvábnice nebo ploskočelka. Jedná se o takzvané včely samotářky. Na rozdíl od včely medonosné, která tvoří velká společenstva, žijí tyto včelky převážně osamoceně, jak je patrné z jejich jména. Můžeš zde potkat také nejméně šest druhů čmeláků, tři druhy mravenců, zvláště chráněné brouky prskavce, menšího a většíhozlatohlávka tmavého nebo zdobence skvrnitého. Přítomnost hmyzu v krajině je pro přírodu, včetně člověka, životně důležitá. Většina rostlin je závislá na opylování hmyzem. Pouze část z nich je opylována jiným způsobem, například pomocí větru nebo vody. Právě díky pilné práci opylovačů se můžeš v létě těšit například na sladké plody třešní.

Na Mikulce potkáš mnoho druhů ptáků, kteří obývají zdejší otevřené plochy s křovinami a stromy, za potravou sem zalétají také druhy žijící v blízkosti člověka. Zastihnout tu lze například ohrožené druhy slavíka obecného, vlaštovku obecnou, rorýse obecného nebo silně ohrožené krutihlava obecného a krahujce obecného.

Pohled na svah klesající směrem k zadní části snímku. Viditelné neudržované trávníky a nálety dřevin. V popředí po levé straně část konstrukce elektrického vedení, na pozadí průmyslová zástavba města. Chladná část roku – dřeviny bez olistění.

Vrch Mikulka

Malá nápověda: krahujec obecný, slavík obecný, rorýs obecný, vlaštovka obecná, krutihlav obecný.

Povídání o rorýsech

Poslechni si povídání o rorýsech a označ správný konec věty v následujícím testu.

Podívej se na obrysy ptáků, zkus si zapamatovat tvar rorýse, abys jej mohl pozorovat.

V blízkosti ulice Alej Svobody potkáš meteorologickou stanici Mikulka.

Podívej se, jak funguje nejznámější česká meteorologická stanice na Milešovce.

Skip to content