Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Začni objevovat – Pro děti

Začni objevovat – Pro děti

Lobezský park

Vydej se do lokality, kterou najdeš přímo ve městě Plzni na pravém břehu řeky Úslavy. Objevíš zde krásný prostor k hraní a odpočinku. Zároveň potkáš vedle upravených ploch přírodní místa, která nabízí domov mnoha živočichům a rostlinám.

Lobezský park vznikl v roce 1933 na místě vytěženého pískovcového lomu. Kvůli úpravám bylo třeba přemístit stovky tun zeminy. K tomu sloužila úzkorozchodná dráha. Po roce 1945 sem již lidé nechodili na odpolední vycházky a park postupně zarůstal. Jeho část byla zabrána k výstavbě bytových domů. K obnově došlo až po roce 1990.

Řeka

Park je na břehu řeky Úslavy. Víš, jak se jmenují další řeky, které protékají Plzní?

Podél řeky se nachází řada topolů černých vlašských.
Topoly se vysazovaly také podél cest a silnic nebo okolo hřišť a stadionů. Tyto stromy dovedou vytvořit bariéru proti prachu a hluku. Topol přežije i v městském suchém a znečištěném prostředí. V krajině jej snadno poznáš podle typické sloupovité koruny.

Zarůstání ploch

Část území v nivě řeky je ponechána bez pravidelné péče. Volné plochy na takových místech začnou časem zarůstat neprostupně rostlinami, křovím a stromy. Daří se zde často tzv. expanzivním a invazním druhům. V Lobzích se k nim řadí třtina křovištní, vratič obecný, zlatobýl kanadský nebo trnovník akát. Jsou to druhy rostlin, které se na daném místě snadno šíří a vytlačují druhy náročnější na podmínky prostředí. Expanzivní jsou domácí druhy (zde třeba třtina křovištní, vratič obecný) a invazní pochází z jiných míst, ze kterých je většinou přivezl člověk (zlatobýl kanadský, trnovník akát).

Křoviny nabízí úkryt různým druhům ptáků, nesečené louky pak velkému množství hmyzích druhů. Ve vzrostlých stromech nachází v Lobezském parku příležitost k hnízdění řada ptáků, jako holub hřivnáč, dlask tlustozobý či druhy obývající dutiny – např. strakapoud velkýžluna zelená či brhlík lesní.

Život v tůních

V Lobezském parku a jeho nejbližším okolí najdeš hned několik tůní. Slouží nejen lidem ke koupání, ale také jako domov celé řadě zajímavých vodních rostlin a živočichů. Poznáš některé z nich?

V našich vodách žijí tři druhy zelených skokanů – skokan skřehotavý, skokan krátkonohý a skokan zelený, přičemž poslední jmenovaný je vlastně křížencem obou předchozích druhů. Jednotlivé druhy se dají poměrně obtížně určit podle vzhledu, cvičené ucho je dokáže trochu snáze odlišit podle hlasových projevů. Někdy se proto uvádí souhrnně jako „zelení skokani“.

Poslechni si, zda uslyšíš rozdíl

Skip to content