Úkoly navíc – Lobezský park

1. Zamysli se nad tím, jak vypadá tok řeky od pramene k ústí. K číslům v obrázku přiřaď správné pojmy.

2. Vymysli básničku o řece!

3. Změř, jak je vysoký topol!

4. Pozoruj v příbřežních porostech tůní vážky! Zkus najít na stéblech orobince líhnoucí se vážku. Podívej se, jak líhnutí vážky probíhá.

Skip to content